سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سلیمان میان پادشاهی و مال و دانش مخیّر شد، پس دانش را برگزید و با این انتخابش ، دانش و مال و پادشاهی به او بخشیده شد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

خورشید بی غروب

 
 
سرود عشق(پنج شنبه 87 اردیبهشت 19 ساعت 3:39 عصر )

من جلوی  هستی را در نیروی چشمانت  دیدم              تو را در خلوت  شبهایم  فریاد کردم           با من بمان   با من بمان     تا سرود عشق  را با هم بسازیم      پس با من ....................بمان بمان                                                    
نزدیک(پنج شنبه 87 اردیبهشت 19 ساعت 3:19 عصر )

wherever you are my  heart  will go on far  youُ،    ‍‏Near far