سفارش تبلیغ
صبا ویژن
انسان، به دین دوستش است . پس هریک از شمابنگرد که با چه کسی دوستی می کند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

خورشید بی غروب

 
 
چگونه فراموشت کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(جمعه 87 اردیبهشت 27 ساعت 7:33 عصر )

زندگی به من اموخت که چگونه اشک بریزم  ولی اشک به به من نیاموخت  که چگونه زند گی کنم...............................تو به من  اموختی که چگونه دوستت داشته باشم  ....................ولی به من نیاموختی که چگونه  فراموشت کنم............؟؟؟؟؟؟؟؟؟