سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اگر مستحبها به واجبها زیان رساند ، مستحبها را واگذارید . [نهج البلاغه]

خورشید بی غروب

 
 
بدرقه(جمعه 87 اردیبهشت 6 ساعت 9:0 عصر )

میدانید وقتی خداوند انسان بدرقه می کرد چی گفت :به جایی می روی که مردمی دارد که تو را میشکنند نکنه غصه بخوری من همه جا با تو هستم و تو تنها نیستی توی کوله بارت عشق می گذارم که گذشت کنی و به تو قلب می دهم که بدی ها را در ان دفن کنی و اشکی می دهم که تو را همراهی کند و مرگ که بدانی ............................که نزد خودم باز می گردی